Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie projektu

Październik 2011r. to ostatni miesiąc realizacji projektu „LEPSZA KADRA-LEPSZA SZKOŁA”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Wsparciem została objęta grupa 107 nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego.
Istotą projektu było wzmocnienie potencjału zawodowego nauczycieli poprzez ofertę szkoleń uniwersalnych i zawodowych z zakresu:
• Informatyki,
• Rachunkowości,
• Funduszy unijnych,
• Języka angielskiego,
• Doskonalenia warsztatu nauczyciela.
Każdy nauczyciel podczas zajęć miał możliwość wymiany doświadczeń, poszerzenia swej wiedzy i kompetencji oraz rozwoju umiejętności interpersonalnych.
Podsumowując projekt w liczbach można go opisać następująco:
• 107 przeszkolonych nauczycieli, każdy z nauczycieli miał możliwość uczestniczenia w więcej niż jednym szkoleniu,
• 18 edycji kursów, w tym 11 szkoleń zawodowych i 7 szkoleń o charakterze uniwersalnym,
• 916 godzin szkoleniowych;
• 11 zatrudnionych trenerów.

Projekt zakończył się sukcesem - w ocenie nauczycieli biorących udział w projekcie - nasze działania otrzymały bardzo wysokie noty. Fakt ten utwierdza nas w przekonaniu, że projekt był odpowiedzią na faktyczne potrzeby kartuskich nauczycieli, a jego jakość sprostała ich oczekiwaniom.
Jednocześnie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, pragnie serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom oraz dyrektorom szkół zaangażowanym w realizację projektu, bez których projekt nie zakończyłby się sukcesem!
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!!!